1
2
3

Ejpovice u Plzně

Působím v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.
Adresa a kontakt »

Usnadnění jednání s úřady

Ráda vám poradím v oblasti geodézie a katastru nemovitostí.
Web Katastrálního úřadu »

Jednoduchá domluva

Ptejte se emailem nebo telefonicky, samozřejmě ráda přijedu i k vám.
Kontaktujte mě »

Pracuji rychle

Termín měření přizpůsobím vám a dokumentaci zpracuji obratem.
Zavolejte mi »

Geodetická kancelář Ing. Hana Petrásková

Jsme geodetická kancelář s působností hlavně v Plzeňském, ale i ve Středočeském, Jihočeském a Karlovarském kraji. Záleží nám na zákaznících a naším cílem je kvalita a spokojenost našich zákazníků. Rádi Vám poradíme a pomůžeme Vám se zorientovat v oblasti geodézie a katastru nemovitostí.

 
Zakázku můžeme dohodnout telefonicky a další podrobnosti dojednáme během zaměření. Rádi přijedeme právě k Vám a sjednáme i předáme zakázku přímo na místě. Snažíme se zákazníkům vyjít vstříc s termíny zaměření a vždy dohodneme datum a čas, který vyhovuje Vám.
 
Geodetické práce, které Vám naše kancelář může nabídnout za rozumné ceny:
 
 • geometrický plán na rozdělení pozemku, při parcelaci, prodeji části pozemku
 • zaměření staveb ke kolaudaci
 • výškopis a zaměření skutečného stavu
 • věcné břemeno (právo chůze a jízdy na části pozemku)
 • vytýčení hranice pozemku
 • zaměření přípojek inženýrských sítí
 • zpřesnění a ověření hranice
 • zaměřování vodních toků (příčné řezy, podélné profily, apod.)
 • vytvoření vlastnické mapy a seznamu dotčených vlastníků


Zaměření novostavby nebo stavby ke kolaudaci

Kolaudujete nemovitost nebo podáváte oznámení o užívání stavby? Nedílnou součástí všech podkladů, které budete potřebovat, je geometrický plán s vyznačením budovy. Připravím vám geometrický plán a poradím s podklady ke kolaudaci na úřadech.

Rozdělení pozemku, parcelace nebo prodej části pozemku

Potřebujete rozdělit pozemek? Tak to budete potřebovat geometrický plán. Stačí, když mi během měření vysvětlíte, jakým způsobem chcete rozdělení provést. Připravte si požadavky na rozdělení, jako je způsob dělení (rozlohy nebo třeba percentuální podíly), zachování přístupů z určených míst nebo cest, věcná břemena apod. Navrhnu vám různé možnosti rozdělení podle vašich požadavků, ze kterých si snadno vyberete nejvhodnější variantu. Podrobné informace naleznete na stránce Rozdělení, parcelace nebo prodej pozemku.

Zaměření věcného břemene na části pozemku

Věcné břemeno je omezení vlastnických práv, které musí být smluvně ošetřené. Běžné příklady věcného břemene jsou doživotní bydlení, vstup na pozemek kvůli jeho údržbě, využívání studny či inženýrských sítí, ale i právo chůze po pozemku, vjezdu na pozemek a podobně. K zápisu práva věcného břemenena část pozemku do katastru nemovitostí potřebujete potvrzený geometrický plán.

Vytyčení hranice pozemku

Při vytyčení se v terénu vyznačí hranice budov a pozemků, které zatím existují pouze v podkladech Katastrálního úřadu. Nejčastější případy, kdy potřebujete vytyčit pozemek, jsou:

 • stavba oplocení
 • osazení stavby do hranice pozemku
 • dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 • ověření průběhu stávajícího oplocení
 • kontrolní vytyčení obnovy parcel pozemkového katastru
 • zjednodušené evidence pro účely koupě nebo prodeje nemovitosti
 • upřesnění skutečné výměry pozemku

Pro podrobné informace o postupu při vytyčování pozemku přejděte na stránku Vytyčení hranice pozemku.

Zpřesnění hranice pozemku

Katastrální mapy obsahují údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou přesností, ovšem přesnost map se v průběhu času zlepšuje. Tak, jak chátrají ploty, se také ztrácí přesné hranice mezi jednotlivými pozemky. Zpřesněním hranice pozemku lze získat přesněji určenou stávající hranici, například při stavbě nového plotu. Přečtěte si více informací o tom, jak postupovat při zpřesnění hranice pozemku.

Výškopis a polohopis pozemku nebo lokality

Výškopisný a polohopisný plán je podkladem pro projekční kanceláře k projektu stavby. Jedná se o zaměření vlastního pozemku včetně okolí. Výkres bude obsahovat vše, co je patrné ve skutečnosti, tak aby tvořil kvalitní podklad projektantovi. Dle požadavku projektanta lze doplnit o vrstevnicový plán a zapracování inženýrských sítí od jednotlivých správců. Pro podrobnější informace a ceny mě prosím kontaktujte.

Vytyčení stavby

Vytyčení stavby v praxi znamená olohové a výškové osazení budoucí stavby do pozemku. Před zahájením stavebních prací máte dle stavebního zákona povinnost vytyčit stavbu podle schválené dokumentace, ovšem i bez ohledu na stavební zákon lze tuto službu jedině doporučit. Vytyčení stavby vám zajistí dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků a rozměrové parametry vytyčované stavby v rámci povolených odchylek. Protokol o vytyčení stavby je součástí podkladů ke kolaudaci.

Před umístěním stavby je vhodné provést vytyčení hranice pozemku nebo ověření hranice. Vlastníci budoucí nemovitosti resp. projektantni tak předchází nechtěnému zastavění cizího pozemku či nedodržení předepsaných odstupových vzdáleností od hranic sousedních pozemků. Pro podrobnější informace a ceny mě prosím kontaktujte.

Zaměření a vytyčení inženýrských sítí

Stavebníci a projektantni využijí vyznačení polohy existujících sítí v terénu i zanesení do mapy nově budovaných sítí, jako je například vodovod, plynovod, elektické vedení, datové sítě, dešťová či splašková kanalizace. Pro podrobnější informace a ceny mě prosím kontaktujte.

Zaměření vodních toků

Připravím podklady pro projektanty, tzn. příčné řezy, podélné profily a další, v rozsahu dle vyhlášky č. 23/2007 Sb. Pro podrobnější informace a ceny mě prosím kontaktujte.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice