1
2
3

Co je geometrický plán?

Geometrický plán, dříve také nazývaný geodetický plán, je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do Katastru nemovitostí a je vždy nedílnou součástí listin (např. kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí, úvěrové smlouvy apod.), na jejichž základě se má provést zápis do Katastru nemovitostí.

Pro každou grafickou změnu v Katastru nemovitostí je tedy nutno doložit listinu a nedílnou součástí této listiny je geometrický plán. Ráda vám vyhotovím geometrický plán pro:

  • rozdělení pozemku
  • změnu hranice pozemku
  • vyznačení budovy
  • vyznačení vodního díla
  • změnu obvodu budovy
  • změnu obvodu vodního díla
  • vyznačení hranice pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
  • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Jak rychle bude geometrický plán vypracován?

U jednoduchého geometrického plánu trvá samotné zaměření 1- 2 dny a 1-2 dny vypracování geometrického plánu v kanceláři. Potom přibližně 1-2 týdny ověření na příslušném Katastrálním úřadě. Toto ověření ještě nemění vlastnická práva. Jedná se pouze o stvzení správnosti údajů v geometrickém plánu pro mě jako geodeta. Ověřený geometrický plán potom podává majitel nemovitosti k zápisu na Katastrálním úřadě.

Máte dotaz nebo chcete nezávaznou poptávku?

Kontaktujte mě

Ing. Hana Petrásková
geodetická kancelář
Telefon: 777 076 431
E-mail: petraskova@geodeticka.cz
Pod Kovárnou 42
337 01 Ejpovice